X
تبلیغات
گذري در حقيقت...
تاريخ : جمعه پانزدهم فروردین 1393 | 0:38 | نویسنده : مرتضی محمودی

به نام خدا

حجاب

مقدمه اول

1.در وجود انسان میل های فراوانی قرار داده شده که وی را به سوی نیازهایی مادی اش راهنمایی میکند در حالیکه بعضی از آنها سطحی،بعضی متوسط و بعضی عمیق وشدیدند.

2.حکمت وجود این میلها آن است که آدمی متوجه نیازهای مادی اش باشد به گونه ای که اگر نبودند،او نیز ازبین میرفت.در مثال اگر میل به غذا و به عبارت دیگر، گرسنگی ،در انسان نبود واحساس گرسنگی نمیکرد پس از چندی به خاطر عدم تامین مواد ضروری بدن ،از بین میرفت.

3.ولی وجود این میلهای باحکمت بدان معنا نیست که باید مطیع محض آنها بود بلکه عقل بر کنترل و نظارت بر آنها حکم میکند زیرا باعدم نظارت بر این میلها نیز بشر از بین خواهد رفت و لااقل به سعادت نخواهد رسید.مثلا کسی که بر میل به خوردنش کنترلی ندارد و هرچه میخواهد،هرجور می خواهد وهر وقت می خواهد ،می خورد پس از چندی گرفتار بیماریهای بسیاری همچون قند،فشار خون،چربی،چاقی بیش از حد،سختی نفس،کمردرد و زانودرد که این سه از چاقی پدید می آیند و آخر سر هم سکته می شود .همچنانکه که عدم کنترل بر میل خوابیدن که باعث تنبلی و رکود فعالیت علمی و عملی وپیشرفت فرد میشود نزد هیچ عاقلی پسندیده نیست.

4.یکی از میل های انسان که از همه عمیق تر و شدیدتر است میل جنسی است که میطلبد نظارتی جدی تر بر روی آن باشد .حکمت قرار دادن این میل،روی آوردن به ازدواج برای تداوم نسل است که اگر چنین میلی نبود عموما رو به ازدواج نیاورده ،پس از چندی نسل بشر ازبین میرفت.

اما از هر چیر خوبی استفاده بد نیز میتوان کرد برای همین راه عاقلانه،نظارت جدی بر این میل است تا جنس نر و ماده در نحوه تعامل با یکدیگر دچار انحراف و افراط و سقوط نشوند.لکن بعضی چنین وانمود میکنند که میل جنسی در صورت کنترل ،سرخورده میشود و این به ضرر بشر است و اصلا این میل اگر نیازی به کنترل داشت در انسان قرار داده نمیشد.

ما در پاسخ آنها میگوییم :چطور کنترل میلهای دیگر همچون میل به غذا ،میل به خواب،میل به تفریح و...که همه سطحی یا متوسط هستند نیاز به کنترل دارد و احدی از جامعه عقلاء با کنترل این میلها مخالف نیست  اما نوبت به میل جنسی که عمیق ترین و وشدیدترین میل هاست میرسد کنترل و نظارت غیر ضروری و بلکه مضر است؟شما یک فردی را که باعدم کنترل نگاهش گرفتار عشق دروغینی شد در نظر بگیرید.چه وضعیتی دارد؟چه کسی از حالت آشفته او ابراز رضایت  میکند؟بلکه شعله گرفتن این عشق قابل پیش بینی نیست اما دوری از مقدمات آن وبه عبارت دیگر :کنترل بر میل جنسی قابل نظارت وپیش گیری است.

مقدمه دوم:برخی میلها جنبه فردی دارد که نظارت بر آنها نیز به صورت فردی است اما برخی دیگر جنبه فردی-اجتماعی دارد در نتیجه نحوه نظارت بر آنها هم فردی است وهم به حکم ضرورت-اجتماعی است.یعنی چون بعضی نحوه های نظارت بر بعضی میلها اثرات مستقیم بر جامعه میگذارد،به افراد جامعه اجازه داده نمیشود که هرطور خواستند از آن میل استفاده کنند برخلاف میل های فردی مثل میل به غذا که اگر کسی آنقدر خورد که در حال ترکیدن بود در پیشگاه جامعه مجرم تلقی نمیشود هر چند که در پیشگاه خداوند مسؤول است.

از جمله میل هایی که جنبه فردی و اجتماعی دارد میل جنسی است زیرا چگونگی بهره برداری از آن ،ارتباط مستقیمی با جو جامعه دارد و میبینیم که عدم کنترل آن یا نظارت ناصحیح بر آن ضربه های سنگینی را به جامعه وارد میکند در نتیجه چنین افرادی از نظر جامعه مجرم اند و اجتماع حق برخورد با آنها رادارد .

بنا براین سخن کسی که میگوید:میل خودم است هرطوری دوست داشتم با آن برخورد میکنم یا:بدن خودم است و هر پوششی خواستم به تن میکنم یا :من اختیار دارم ودوست دارم برهنه راه بروم ؛همه سخنان اشتباهی است که ناشی عدم توجه به جنبه اجتماعی میل جنسی است.

مقدمه سوم:میل جنسی در زن ومرد متفاوت است یعنی در عین اینکه هردو دارای این میل هستند ودر جهاتی از آن شریکند با هم متفاوتند در نتیجه بدیهی است که باید نظارت هر یک بر اینمیلش متناسب با خودش باشد .بنابر این اگر نظارت مرد بر میل جنسی با نظارت زن بر آن تفاوت داشته باشد روشی عاقلانه است و برعکس یا اگر هردوخواهان نظارتی صددرصد مشابه باشند خواسته ای غیر عاقلانه است .به بعضی ازاین تفاوت ها اشاره میکنیم:

الف)عمده شهوت مرد بر خلاف زن در نگاهش است بنابر این شاید بیش از نود درصد تحریکات او از جانب نگاهش صورت میگیرد وبه همین خاطر با درصد بالایی نسبت به زن،به انحراف چشم چرانی گرفتار میشود البته بعضی زن ها،چشم چرانی مردها را انحراف نمیدانند و میگویند:وقتی ما زیبا هستیم وزیبا راه میروم ،دوست داریم که نگاه هایی به سوی ما جلب شود اما وقتی به تبعات آن نگاه کنند که همه چیز از یک نگاه آغاز میشود و وقتی ازدواج کنند وبا شوهر خود بیرون روند و ببینند شوهرشان دائما به زنهای دیگر خیره میشود ولذت میبرد و از حسادت بترکنند آنوقت چشم چرانی را انحراف عمیقی میدانند.

ب)شهوت مرد خیلی زود تحریک است و با یک نگاه،یک صدا،خواندن یک کلمه و لحضه ای فکر تحریک میشود در حالیکه شهوت زن دیر تحریک است ازاین جهت در معرض انحرافی خیلی کمتر قراردارد .

ج)مردها در برابر تحریک شهوت ضعیف اند وتوان مقابله شان با آن تقریبا 30 به 100 است از طرفی قدرت بدنی شان حداقل دو برابر زن است ودر این صورت مرد تحریک شده،برای جامعه خیلی خطر آفرین است.والبته به هر میزان که وجود دین وایمان در مرد پررنگ تر باشد توان مقابله اش با شهوت تحریک شده بیشتر خواهد بود.

د)مردها نوعا تنوع طلبند واگر رها باشند واز طرف مقابل هم مانعی نباشد تمام زن های عالم را میخواهند همچنانکه خسرو پرویز باداشتن 3000زن و 12000خدمت کار دختر ماهرو که وقت نمیکرد در سال به خیلی شان حتی یک سر بزند  باز هر از چندگاهی به نمایندگان خود در اطراف سرزمین پهناور نامه مینوشت که اگر دختری با فلان چشم وابرو و فلان قدو بالا یافتید فورا برایم بفرستید.و این تنوع طبلی عمدتا از برهنه پوشی زنان در مقابل مردان وچشم چرانی مردان شعله میگیرد.

م)عمده لذت زن در لمس شدن است اماعمده لذت مرد در زناشویی است و  عدم توجه مردها به همین مسئله مهم که سریعا می خواهند زناشوئی صورت گیرد در حالیکه زن می خواهد روابط عاطفی ببیند تا کم کم تحریک شود و آمادگی زناشویی را پیدا کند-باعث شده که بسیاری از زنها ناخواسته دچار بیماری افسردگی شود یا رکود  میل جنسی شوند .

ن)خلقت مرد در روابط جنسی به این صورت است که یک معضلی دارد که باید خالی شود ولی زن یک خلئی دارد که باید پر شود و در جمیع جوانب زندگی به همین گونه اند.

و)تمام اندام زن از دست وپا و سر وشانه تا برسد به موها وچشم و ابرو و حتی صدا برای مردها وسوسه انگیز است و مرد با دیدن آنها وشنیدن وصفشان یا حتی فکر کردن درباره آنها سریع تحریک میشود و در تاریخ بشریت این همیشه وصف بدنی زن ها بوده که در نثر و نظم مطرح می شده است و مردها تنها از حیث شجاعت وزور بازو مطرح می شده اند و امروزه نیز آنچه در فیلمها و عکس ها وشعرها  وداستان های منحرف کننده مطرح است همه جلوه دادن بدن زن است نه مرد زیرا آن خصوصیتی که در مرد است در زن نیست لذا برای به انحراف کشیدن یک جامعه تنها کافی است که حس زیبا گرایی را در زن ایجاد کنندتا او امتیاز و آبروی اجتماعی خود را تنها در زیبایی ببیند و رو به رفتارهای زیبا وپوشش های زیبا و وسوسه انگیز بیاورد .از آن طرف این زیبایی ها را در قالب فیلم و عکس وداستان بر در و دیوار وجامعه برای مردها جلوه دهند و دیگر کار تمام است.

مقدمه چهارم: تعیین نحوه نظارت بر میل جنسی:

1.انسان دارای سه نوع شناخت است : شناخت فطری،شناخت عقلی و شناخت تجربی.شناخت فطری مانند مبدأ شناسی ،شناخت زیبایی مهربانی ویا کمک به دیگران ،شناخت زشتی دروغ یا ظلم به دیگران ،شناخت عقلی مانند شناخت عدم وجود پدیده بدون پدید آورنده و شناخت تجربی مثل کشف داروهای مختلف برای بیماری های مختلف.

2.اما بشر با اتّکا بر هیچکدام از این شناخت ها نمیتواند به تنهایی راه سعادت خود را در یابد.در باره شناخت فطری چونکه اولاشناخت فطری کلی است  وقابلیت تشخیص مصادیق را ندارد و ثانیا  عوامل متعددی در خاموش یا منحرف کردن فطرت فعالند مثل غلبه طبیعت ،انحراف در عقیده و گناه زیاد.

شما به خوبی دریافته اید کسی که طبیعت و جنبه حیوانیتش براو غلبه کند از حالت فطرت انسانی خارج می شود و گاهی دست به کارهایی میزند که حیوانات هم از آنها شرم دارندکه یک نمونه آن دختر دزدی و آزار جنسی آنهاست.

نیز کسانی که دچار انحراف در عقیده می شوند همین سرنوشت در انتظارشان است و میبینید گروهی شیطان پرست می شوند و با تخلیه خون یک کودک بی گناه به وسیله سوزن زدن متعدد و سرکشیدن خون او و سوزاندن جسدش به ساحت شیطان ابراز ارادت میکنند .و همچنین کسانی که در گناه غوطه ور می شوند که البته از غلبه همان طبیعت است.اما شناخت عقلی نیز تنها در محدوده کلیات خطا ناپذیر است و مثلا میفهمد پدیده بدون پدید آورنده نمی شود لکن به کرّات در شناخت های جزئی اشتباه میکند واز همین قبیل است سخن کسی که میگوید:عقل من میگوید فلان طور خوب است،عقل من میگوید فلان طور بد است .غیر از اینکه عقل در خیلی از محدوده ها توان شناسایی ندارد مانند وجود وعدم وجود عالم دیگر.

امروزه فرقه های فراوانی را میبینیم که در عصر تمدن زندگی میکنند وهمگی دارای عقلند اما در تشخیص مصداق مبدأ هستی دچار انحراف شده اند.نمونه هایی مثل گاو پرستی،آتش پرستی،جن پرستی،خورشید پرستی ستاره پرستی،ماه پرستی،بت پرستی،بشر پرستی،درخت پرستی،شرم گاه پرستی و مادیگری.

همچنانکه در دیگر موضوع ها نیز همین تفرّق گرایی و اختلاف و تشخیص فردی منحرف دیده میشودمثلا نظامهای حکومتی جهان بعضی سلطنتی است بعضی دمکراسی و بعضی مشروطه یا نظام های اقتصادی دنیا بعضی کمونیسم و بعضی کاپیتالیسم و بعضی غیر ازاین دو در حالی که هر یک گمان میکنند طریقه صحیح طریقه اوست.

اما شناخت تجربی نیز غیر ازاینکه بسیار خطا پذیر است همانند عقل در محدوده هایی که قابل شناخت نیست نمیتواند اظهار نظر کند لذا حرف کسیکه میگوید چون خدا را حس نمیکنم پس نیست غلط است زیرا اگر خدایی باشد قابل حس نیست چون حس شدن از خواص ماده است وماده فنا پذیر است وچنین چیزی نمیتواند خدا باشد.غیر ازاینکه اگر قرار باشد زندگی بشر متکی بر شناخت های تجربی خطا پذیر باشد جامعه بشریت از هم مبپاشد زیرا مدتها طول میکشد تا از یک روش پیروی کنند وببینند مفید است یانه واگر نبود آنرا عوض کنند تا بالاخره روزی به روش درست برسند از طرفی گاهی قرار دادیک روش غلط دیگر قابل اصلاح نیست آنچنانکه دیگر بشریت توانایی جلوگیری از اعتیاد راندارد و هر کاری میکند باز نمیتواند جلوی آن رابگیرد هر چند که دستهای استعمار مانع است.

3.در نتیجه بشر نمیتواند در سایه شناخت فطری و عقلی وتجربی راه سعادت را بپوید ونیاز به یک شناخت ماورائی و برتر دارد که از طرفی آن شناخت های سه گانه را پوشش دهد و از طرفی با تعیین روش صحیح و راه سعادت جلوی انحراف فطرت و عقل و تجربه را تا حد ممکن وظرفیت هر فرد بگیرد.

وچنین شناختی تنها در نزد خداست که با إعطای آن بشر را به تکامل و خوشبختی رهنمود میشود.

شناختی که خطا ناپذیر است و در اصل آن نیز خطا نیست.تعیین نظارت ومیل جنسی نیز که به شدت مورد اختلاف است و عده ای آزادی مطلق،عده ای آزادی متوسط وعده ای هم نظارت های گوناگون را مطرح میکنند نیازمند عطاء شناخت از جانب پروردگار است.

4.شناخت های که خدا به بشر داده است در قالب قانون گذاری هایی به نام دین بوده که بر خلاف قانون گذاری های بشری ،به دور از خطا واشتباه ،برنخواسته از امیال و خواسته های نفسانی و در نظر گیرنده همه شرایط جسمی و روحی بشر است ودین متعین که همان اسلام است-زیرا تمام دین های گذشته تحریف شده اند و یک انجیل تبدیل به چهار انجیل شده و کلمات تورات تغییر گشته و اوستای زرتشتی ها برنامه عملی برای انسان معرفی نمی کند غیر از اینکه مبنای آن دین بر وجود نامعقول دوخدا که دشمن یکدیگرند پی ریزی شده وکتاب دیگری غیر از قرآن برای پیروی وجود ندارد-نحوه نظارت بر میل جنسی را چنین معرفی کرده که زن خود را بپوشاند و مرد هم نگاه خودرا کنترل کند و هر راه دیگری غیر ازاین اشتباه است ؛زیرا اگر گفته  شود زن آزاد راه برود ولی مرد نگاه نکند ممکن نیست ؛اگر گفته شود زن پوشیده باشد ولی نگاه مرد آزاد باشد فایده ندارد ؛اگر گفته شود زن آزاد باشد و مرد هم آزاد باشد باید آمار سهمگین فساد وفحشاء و دختر دزدی و تجاوز و سقط جنین را به نظاره بنشینیم.و هنگامی که هیچکدام از آن سه راه نبود همان راهی می ماند که اسلام معرفی کرده است.

و به طور خلاصه:سخن اسلام این است که وقتی زیبایی های زن برای مرد وسوسه انگیز است ووقتی مرد با دیدن این صحنه های وسوسه انگیز به شدت تحریک میشود و دست به فساد وفحشاء میزند پس باید جلوی صحنه های وسوسه انگیز را گرفت.

5.ممکن است با این بیان عده ای بگویند که همه تقصیرها که به گردن مرد افتاد و گویی زن هیچ نقشی در این زمینه ندارد.

در جواب میگوییم:درست است که زنها هم گاهی فساد آفرینند و با بیدار شدن حس لذت طلبی کاذب در آنها ترسی از تجاوز ندارند بلکه خود خانه فساد و مجالس شبانه تشکیل میدهند و از ازدواج قانونی سرباز می زنند تا هم از طرفی از وظایف خانه داری و شوهر داری راحت باشند و هم اوج لذت جنسی را هرروز بچشند اما این را باید دانست که آلت جنسی در بدن مرد است ،و در زناشویی اوست که همه کاره است و زن کاری نمیتواند بکند برای همین بیشترین نگاه ها به سمت جنس مرد است تا با کنترل او ،زن و مرد از سلامت جنسی برخوردار باشند.

و با اینکه سخن در این باره فراوان است ما به همین قدر اکتفا میکنیم و به این بحث با ذکر چند شبهه و پاسخ آنها پایان میدهیم:

1.کمال زن به زیبایی و جمال اوست که اگر پوشانده شود کمالش تبدیل به نقص میشود   جواب:کمال هرکسی به سیرت نیکوی اوست نه صورت نیکویش و الّا تکلیف این همه زنان زشت عالم چه میشود؟

2.اگر حجاب برداشته شود حساسیت از بین میرود.

جواب: از آمار فساد و فحشاء در کشورهای بیحجاب معلوم است!آثثق

3.مقتصای عدالت،تشابه وبرابری است .جواب : مقتضای عدالت ،رسیدن هر کس به حق خودش است و حق ها باهم فرق میکند زیراکه طبیعت ها و جنسیتها با هم متفاوت است مثلا حقوق و وظایف مادری ازاین جهت که مادر است با حقوق و وظایف پدری از آن جهت که پدر است فرق میکند و همین عدالت است.

 



تاريخ : چهارشنبه بیست و سوم بهمن 1392 | 15:31 | نویسنده : مرتضی محمودی

توضيح سؤال

برخي از سايت هاي اهل سنت و شبكه هاي وهابي از اميرمؤمنان عليه السلام

نقل مي‌كنند كه آن حضرت زنان را «ناقص العقل و ناقص الايمان» معرفي كرده است.

خواهشمنديم متن كلام اميرمؤمنان را توضيح داده و بفرماييد كه آيا واقعا از نظر ايشان،

زنان اين نقص را دارند و يا منظور حضرت بيان مطلب ديگري است؟

پاسخ در ادامه مطلب...



ادامه مطلب
تاريخ : سه شنبه بیست و دوم بهمن 1392 | 7:10 | نویسنده : مرتضی محمودی

حضرت آيت الله العظمي صافي گلپايگاني مدظله الوارف در ديدار صبح پنجشنبه 17 بهمن 1392 در ديدار وزير كشور جناب آقاي رحماني فضلي با ضروري خواندن ترويج ارزش‌هاي اسلام جهت پيشبرد اهداف انقلاب اسلامي فرمودند: حاكميت دين و ترويج ارزش‌هاي اسلامي از اصول انقلاب اسلامي مي باشد كه انقلاب براي آن ايجاد گرديده است.
معظم له با انتقاد شديد از برگزاري برخي جشنواره ها در دهه فجر بيان داشتند: دهه‌ي فجر دهه‌ي مباركي است و نبايد اين دهه‌ي عظيم با گناه و كارهاي خلاف شرع جلوه داده شود.
ايشان ارتكاب خلاف شرع در چنين جشنواره هايي را نشانه فاصله داشتن اين برنامه ها با اصل انقلاب دانستند و افزودند: متأسفانه بعضي از جشنواره هاي اين دهه كه با پول بيت المال انجام مي‌گيرد خلاف شرع است و از اصل انقلاب فاصله دارد.
حضرت آيت الله العظمي صافي با اشاره به نارضايتي مؤمنين از برگزاري چنين برنامه هايي فرمودند: مردم متديّن و حامي انقلاب از اين كارهاي خلاف شرع رضايت ندارند. همه‌ي ما مسئول هستيم و مسئولان بايد جوابگوي اين خلاف شرع ها باشند.



تاريخ : سه شنبه دهم دی 1392 | 19:44 | نویسنده : مرتضی محمودی




تاريخ : چهارشنبه پانزدهم آبان 1392 | 19:26 | نویسنده : مرتضی محمودی

جمعی از اعضای شورای سیاستگذاری و شورای علمی کنگره بین‌المللی علوم انسانی اسلامی با حضور در محل بنیاد بین المللی علوم وحیانی اسراء با حضرت آیت الله جوادی آملی دیدار و در محضر ایشان به طرح برخی سوالات علمی در حوزه نظریه پردازی...

بقیه در ادامه مطلب...



ادامه مطلب
تاريخ : چهارشنبه پانزدهم آبان 1392 | 18:59 | نویسنده : مرتضی محمودی
آیت الله سبحانی حفظه الله اخلاص در عمل را از ویژگی‌های عالم دینی دانست و گفت: عالم دین کارها را برای خدا انجام می‌دهد و برای رضای او اقدام می‌کند.
آیت الله العظمی سبحانی (دام ظله) در درس خارج خود که در مسجد اعظم قم برگزار شد، گفت: یکی از ویژگی‌های عالم دین این است که مردم را از شک به یقین برساند.

وی اخلاص در عمل را از دیگر....

بقیه در ادامه مطلب...



ادامه مطلب
تاريخ : سه شنبه یکم مرداد 1392 | 5:32 | نویسنده : مرتضی محمودی
سلام  لطفا و خواهشا در طرح صلوات ما شرکت کنید